25 Obserwuję
werter

Na księżycu książki czytam

"Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera" - Monteskiusz